Narodowe
  • Procedury prawne niezbędne do pochówku bądź kremacji, wymagane przez organy administracji państwowej
  • Przewóz ciała do wyznaczonego miejsca
  • Konserwacja zwłok
  • Zapewnienie trumny
  • Możliwość korzystania z sali w domu pogrzebowym do 24 godzin w wybranym mieście
  • Przygotowanie kwiatów oraz wieńców
  • Celebracja obrządku religijnego
  • Udostępnienie księgi pamięci
  • Usługi pochówku lub kremacji według wymogów danego państwa
  • W przypadku skorzystania z usługi kremacji, zapewniamy urnę.