635929352622573191-1360068289_plane-in-blue-sky-136397593033103901-150416160347
 • Usługi repatriacji i ekspartacji zwłok
 • Przewóz ciała do wyznaczonego miejsca
 • Wszystkie koszty, w tym transport lotniczy do kraju wybranego przez najbliższych
 • Procedury prawne niezbędne do pochówku bądź kremacji, wymagane przez organy administracji państwowej
 • Konserwacja zwłok
 • Zapewnienie trumny
 • Możliwość korzystania z sali w domu pogrzebowym do 24 godzin w wybranym mieście
 • Przygotowanie kwiatów oraz wieńce
 • Celebracja obrządku religijnego
 • Udostępnienie księgi pamięci
 • Usługi pochówku lub kremacji według wymogów danego państwa
 • W przypadku skorzystania z usługi kremacji, zapewniamy urnę.